Kdo jsme, a co děláme:

1. Nezisková organizace sdružující aktivní a dobrovolné jedince, kteří se ve svém volném čase věnují sběratelství vojenských historických vozidel.

2. Naší další prioritou je stýkat se s lidmi podobného zaměření, navštěvovat se s nimi, například na pořádaných srazech, zajezdit si, popovídat o autech a zkušenostech s nimi, případně poměřit své dovednosti.

3. Hlavním cílem každé sezóny je recipročně uspořádat setkání pro naše kamarády a přátele, aby si mohli také ozkoušet své vozy v našem kraji. Těmito akcemi, které každoročně pořádáme, nesledujeme žádný zisk, ale snažíme se těm, kteří nás na své srazy pozvali a pozvou uspořádat kvalitní akci plnou zábavy a vzrušení. Ze startovného, které vybíráme (lidová cena) hradíme pronájem areálu, kulturní program, ceny pro vítěze a další poplatky spojené s pořádáním srazu.

4. Členy našeho klubu jsou pouze jedinci, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a podílet se na společné práci. Členství v našem klubu je odměnou za vykonanou práci,nikoliv nárokem a může vzniknout po čekací době 2.let odhlasováním nadpoloviční většiny členů, je tedy zřejmé že každého člena zavazuje k další práci pro klub. (V čekací době má veškerá práva a povinnosti jako právoplatný člen pouze při hlasování je jeho hlas brán v potaz jako poradní.) Z tohoto důvodu jsme se v minulosti museli rozejít s některými lidmi. Toto vše je zakotveno ve stanovách klubu.

5. Testační komise klubu provádí testace vozidel na historickou původnost, věrnost a stav - s dobrým výsledkem je možnost získání průkazu historického vozidla. Předseda naší klubové testační komise je zároveň členem krajské testační komise.

Organizační struktura klubu

předseda místopředseda jednatel finanční hospodář revizor hospodaření
Petr Bilik
Karel Vosáhlo Jana Vosáhlová

 

Testační komise klubu
Předseda klubové a člen krajské testační komise klubový testační komisař klubový testační komisař klubový testační komisař
Karel Vosáhlo Luděk Kedršt Jaroslav Linhart Petr Bilík

Organizace má právní subjektivitu a je registrována ÚAMK ČR pod číslem 0000911.
IČO:71234217 DIČ:CZ71234217
Sídlo organizace: V Ráji 906, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa orgnizace: KVHT-LABE Karel Vosáhlo, Semín 12, 535 01 okres Pardubice

 

Co se dějě...

Počet zobrazení článků : 107415

Přihlášení členů klubu