Historie klubu

Klub vojenské historické techniky s názvem Labe byl založen 10.11.2004 a přejal právní subjektivitu UAMK Č.R. Zakládajícími členy byli Milan Zelina , Dana Hradílková , František Špaček, Otomar Beránek, Jiří Vrána a Karel Vosáhlo. V roce 2005 k nám přistoupil Jaroslav Linhart. Od tohoto okamžiku se píše i samostatná historie KVHT-LABE, přívlastek Labe byl přidán z mnoha důvodů a to, dá se říci i historických a zeměpisných, všichni členové mají s touto řekou určitou spojitost a vlastně veškeré naše akce se odehrávají v povodí této řeky.

Naším cílem je udržet povědomí dalších generací o vojenské technice, výzbroji, výstroji a činnosti v dobách minulých a celkem i o režimu poplatném v těchto dobách.

Nejsme parta válečných fanatiků ani historiků, prostě někdo má rád lidové písně, někdo chodí na houby a my se zajímáme o vojenskou historii a někdy i s recesí. Pokud je to možné snažíme se podpořit i jiné neziskové organizace popřípadě jim alespoň pomoci v pořádání akcí.

Jinak máme jako klub vlastní testační komisi a zároveň jsme členy krajské textační komise, což nás opravňuje k vydávání protokolů a umožnění získání veteránských S-pezetek.

V létě 2005 jsme pořádali první sraz ve vlastní režii a v zimně přišel nápad uspořádat první zimní sraz, který dopadl nad očekávání úspěšně. V této tradici se snažíme pokračovat dodnes.

V roce 2007 jsme navázali spolupráci s letištěm ve Skutči a každý podzim jezdíme vypomáhat na akci pro postižené a děti z dětských domovů.

Členství v našem klubu je vázáno na chuti pracovat pro klub a podílet se na chodu klubu.

V Průběhu těchto let došlo k některým změnám tragicky opustil klub Otomar Beránek poté odešel Jíří Vrána, mezi tím bylo přijato několik dalších členů, kteří již přišli jako parta a po krátké době nás zase jako parta opustili.

 

Co se dějě...

Počet zobrazení článků : 111118

Přihlášení členů klubu